Gebruiksregels pneumatisch gereedschap

Waarschuwing:
-   
Wanneer een machine zwaar of langdurig belast of erg warm is, dient u deze na gebruik een aantal minuten stationair onbelast na te draaien om af te koelen. Gebeurd dit niet, dan kan de spoel van de motor doorbranden, deze schade valt niet onder de garantie. Elektrisch gereedschap mag nooit langer dan 30 tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, in verband met schade door overbelasting. Deze regel geldt voor ieder merk en soort gereedschap!

Lees alle onderstaande veiligheids waarschuwingen en volg alle instructies op. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en / of ernstig letsel. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw netspanning gevoede gereedschap of batterij bediende (draadloze) elektrisch gereedschap. De term "gereedschap" verwijst naar handgereedschap. Houd de werkruimte schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden nodigen uit tot ongevallen. Gebruik geen gereedschap in een explosieve atmosfeer, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschappen maken vonken die stof of dampen kunnen laten ontbranden. Houd kinderen en omstanders op afstand, tijdens het gebruik van gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrisch gereedschap stekkers moeten overeenkomen met het type stopcontact. Wijzig de stekker nooit. Gebruik geen adapter pluggen met (geaard) elektrische gereedschappen. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontact punten zullen het risico op een elektrische schok verkleinen. Vermijd lichamelijk contact met geaard of ongeaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als je lichaam in contact is of komt met geaard of ongeaard oppervlak. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Komt u machine in contact met water, dan zal het risico op een elektrische schok verhogen.

Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik nooit het snoer voor de uitvoering, trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op een elektrische schok. Wanneer de exploitatie van elektrisch gereedschap buitenshuis plaats vind, gebruik dan een verlengsnoer geschikt voor gebruik buitenshuis. Indien de exploitatie van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (PRCD) om beschermd te werken. Het gebruik van een PRCD schakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

Blijf alert, let op wat je doet, en gebruik gezond verstand bij het bedienen van (elektrisch) gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap terwijl je moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Draag altijd oogbescherming, beschermende uitrusting zoals een stof masker, non-slip veiligheidsschoenen, helm en/of gehoorbescherming. Voorkom onopzettelijke inbedrijfstelling. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-positie staat voordat u machine aansluit op het lichtnet.

Het transporteren van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of stroomvoorziening aan elektrisch gereedschap kan leiden tot ongevallen. Verwijder eventuele steeksleutels van de machine voordat u het gereedschap weer aansluit op het lichtnet. Een steeksleutel bevestigd aan een roterend deel van het gereedschap kan resulteren in persoonlijk letsel. Houd de machine stevig vast en zorg ervoor dat u in een goede basis positie staat en houd uw balans / evenwicht te allen tijde. Dit resulteert in een betere controle van het gereedschap in onverwachte situaties. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende delen.

Indien apparaten zijn bedoeld voor de aansluiting van stofafzuiging,  zorg dat deze juist zijn aangesloten voor gebruikt. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor iedere toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger maken. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar defect is. Ieder stuk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk, en moet worden gerepareerd door een deskundige. Trek de stekker uit het stopcontact en/ of verwijder de batterij van het elektrisch gereedschap voor het maken van eventuele aanpassingen, veranderen van accessoires of het opslaan van elektrische gereedschappen. Houd elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en niet gekwalificeerde personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies om het gereedschap te bedienen. Controleer het gereedschap voor gebruik de staat van bewegende delen, breuk van delen en ieder andere aandoening die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap.

Bij beschadigingen, dient het elektrische gereedschap gerepareerd te worden door een deskundige, voordat de werkzaamheden met het elektrische gereedschap worden voortgezet. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen. Houdt snij gereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snij instrumenten met scherpe snijkanten hebben minder kans te beschadigen en zijn gemakkelijker te controleren. Gebruik alle producten in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd. Gebruik elektrisch gereedschap enkel voor de juiste toepassing, indien u gereedschap niet gebruikt waarvoor deze gemaakt en ontworpen is, zou dit kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie. Laat uw gereedschap onderhouden door een gekwalificeerd persoon die bij reparatie gebruik maakt van originele en identieke vervangende onderdelen. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.